Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

68

Lleoliad

Sblot

Cyfeiriad

Tŷ Image, Stryd Tyndall Ddwyreiniol 2

Cynigydd Safle / Agent

Tyndall Street Property Ltd (Herbert r Thomas)

Maint y Safle Arfaethedig

0.33ha

Defnydd a Gynigir

Tai Fforddiadwy

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, 100023376 (2021).