Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

61

Lleoliad

Radur a Phentre-Poeth

Cyfeiriad

Goitre Fawr, Plasdŵr

Cynigydd Safle / Agent

Ymddiriedolaeth Sain Ffagan Rhif 1 a 2, Plymouth Estade a Redrow Homes (De Cymru) (Lichfields)

Maint y Safle Arfaethedig

57ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad defnydd cymysg dan arweiniad preswyl sy'n ymestyn dyraniad presennol Plasdŵr.

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, 100023376 (2021).