Ymgynghoriad Cyfredol

Opsiynau Strategol

Un o swyddogaethau pwysig y CDLl yw nodi sut y bydd Caerdydd yn newid i ddiwallu anghenion datblygu dros gyfnod y cynllun 2021 – 2036.

Rhaid i’r CDLl nodi’r lefel gywir o dwf ar gyfer Caerdydd dros gyfnod y cynllun yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael a nodi ffyrdd posibl o ddarparu ar gyfer y twf hwn.

Ar hyn o bryd rydym yn awyddus i gael barn ar:

  • opsiynau drafft ar gyfer lefelau tai a thwf swyddi yn y dyfodol yng Nghaerdydd
  • ffyrdd posibl o ddarparu ar gyfer twf i ddiwallu anghenion y dyfodol

Mae’r ymgynghoriad ar yr Opsiynau Strategol yn rhedeg o ddydd Mawrth 30 Tachwedd tan Ddydd Mawrth 8 Chwefror 2022.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n Hystafell Ymgynghori Rithwir a dweud eich dweud.

Ymgynghoriadau wedi cau

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y ddogfen Weledigaeth, Materion ac Amcanion Drafft (PDF) a’r Adroddiad Cwmpasu Gwerthusiad Cynaliadwyedd Integredig Drafft (PDF) rhwng 28 Mai a 23 Gorffennaf 2021.

Galwad am Safleoedd Ymgeisiol

Cafwyd yr alwad am safleoedd sy’n ymgeisio o 28 Mai i 20 Awst 2021

Gofyn am ddogfen mewn fformat hygyrch.

Rhannwch y dudalen hon