Ymgynghoriadau wedi cau

Roedd yr ymgynghoriad ar yr papur opsiynau strategol (PDF) yn rhedeg o ddydd Mawrth 30 Tachwedd tan Ddydd Mawrth 8 Chwefror 2022.

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y ddogfen Weledigaeth, Materion ac Amcanion Drafft (PDF) a’r Adroddiad Cwmpasu Gwerthusiad Cynaliadwyedd Integredig Drafft (PDF) rhwng 28 Mai a 23 Gorffennaf 2021.

Cafwyd yr alwad am safleoedd sy’n ymgeisio o 28 Mai i 20 Awst 2021

Gofyn am ddogfen mewn fformat hygyrch.

Rhannwch y dudalen hon